• COMBO KARAOKE 4

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 4

  AMPLIFIER IA8504 + LOA SS-E10A x 2 + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 32.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

 • COMBO KARAOKE 8

  BỘ SẢN PHẨM COMBO KARAOKE 8

  AMPLIFIER IA8504 + LOA SS-EL112 + SUB AP118SP + MICRO KHÔNG DÂY + CHÂN GẮN LOA

  GIÁ COMBO SẢN PHẨM: 50.500.000 VNĐ(ĐÃ BAO GỒM CHÂN GẮN LOA 500.000 VNĐ)

The message will be closed after 20 s