• EPSON SP-1390(KHỒ A3+)

    EPSON SP-1390(KHỒ A3+)
    Stylus Photo 1390, 6 màu, khổ A3 +, in tràn lề khổ A3, 5760 x 1440 dpi, 15 trang đen/màu A4/phút, hạt mực siêu nhỏ 1.5 picolit, kết nối USB 2.0. Sử dụng 6 hộp mực riêng biệt
    Hệ thống mực liên tục máy in Epson SP-1390 1,100,000

The message will be closed after 20 s