• Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa GIGATA 879A

  Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa
  GIGATA 879A

  Tính năng: Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 3,000 Password
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
  Ưu điểm:
  + Bảo mật cao & có pin trữ điện bên trong máy
  + Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
  + Có thể gắn thêm tính năng WIFI, thẻ cảm ứng
  + Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp… được xuất ra file Excel để tính lương…

The message will be closed after 20 s