• Máy chấm công Vân Tay+thẻ GIGATA T9

    – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
    – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 50.000 IN/OUT
    – Quản lý đến 500 dấu vân tay & 500 Thẻ cảm ứng + Password
    – Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.

The message will be closed after 20 s