• Máy chấm công ZKSoftware X-628C

  Máy chấm công ZKSoftware X-628C
  • Chuông báo giờ
  • Báo đèn và âm thanh khi đọc dữ liệu
  • Báo hết pin.
  • Báo đầy dữ liệu
  • Màn hình LED
  • Bảo vệ dữ liệu khi mất điện
  • Sử dụng SQL bảo mật

The message will be closed after 20 s