• Máy chấm công Ronal Jack 3979

  Kiểu máy Chấm công bằng vân tay
  Số vân tay tích hợp 3000
  Số lần ghi giao dịch 1000000
  Kiểu lắp đặt • Treo tường
  Chức năng • Màn hình LED
  Cổng kết nối • RS232
  • TCP/IP
  • RS-485

The message will be closed after 20 s