New
Bang-dieu-khien-6-kenh-SH-CB6

Bảng điều khiển 6 kênh SH–CC6

Hệ thống ánh sáng thông minh:
* Thiết bị SH-CC6:
– Hỗ trợ 6 kênh điều khiển (4 kênh công suất, 2 kênh dimming) thông qua bảng điều khiển, giao diện 3D, kịch bản ngữ cảnh thông minh.
– Hỗ trợ điều khiển 4 kênh kịch bản ngữ cảnh mặc định trên giao diện thiết bị.
– Hỗ trợ thay đổi hoạt động 4 kịch bản ngữ cảnh mặc định qua giao diện thiết bị.