New
Card-DSP-kx-ns-5110

Card DSP KX-NS5110

Card DSP KX-NS5110
– Tích hợp sẵn 4 IP-PT/UT
– Mở rộng 30 kênh DISA
– Mở rộng khe cấm ảo IP (Trunk/Ext)”

Danh mục: Từ khóa: