New
card-mo-rong-KX-NS5170

Card mở rộng KX-NS5170

– Card mở rộng KX-NS5170: 04 port máy nhánh hỗn hợp, tích hợp sẵn hiển thị số trên 04 port máy nhánh thường
– Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT

Danh mục: Từ khóa: