New
card-mo-rong-KX-NS5171

Card mở rộng KX-NS5171

– Card mở rộng KX-NS5171
– Card mở rộng 08 port máy nhánh Digital
– Hỗ trợ DPT,CS

Danh mục: Từ khóa: