New
card-mo-rong-KX-NS5172

Card mở rộng KX-NS5172

– Card mở rộng KX-NS5172: 16 port máy nhánh Digital
– Hỗ trợ DPT, CS

Danh mục: Từ khóa: