New
card-voice-mail-KX-TE82492

CARD VOICE MAIL KX-TE82492

KX-TE82492 : (Xuất xứ Việt Nam)
– Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
– Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.