New
man-chieu-3chan

MÀN CHIẾU 3 CHÂN Inox (PW96TS)136 INCH

MÀN CHIẾU 3 CHÂN  Inox 

Thiên Long Phước chuyên cung cấp sỉ và lẻ màn chiếu 3 chân của các hãng như: Apollo, Dinon, Hpec, Snowhite, Paryma, Grandview, Dalite, Korea,…

MÀN CHIẾU 3 CHÂN (P60TS) 84\”, kích thước: 1.52 x 1.52m

MÀN CHIẾU  3 CHÂN (P70TS) 100\’\’, kích thước: 1.80 x 1.80m

MÀN CHIẾU  3 CHÂN (P84TS) 120\’\’, kích thước: 2.13 x 2.13m

MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG (PW96TS)136\’\’, kích thước: 2.44 x 2.44m

MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG (PW150TS)150\’\’, kích thước: 3.05 x 2.29m