New
man-chieu-treo-dien

MÀN CHIẾU ĐIỆN-ELECTRIC SCREEN (P60TS) 84 INCH

MÀN CHIẾU ĐIỆN TREO TƯỜNG BAO GỒM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (ELECTRIC SCREEN)

Thiên Long Phước chuyên cung cấp sỉ và lẻ màn chiếu điện của các hãng như: Apollo, Dinon, Hpec, Snowhite, Paryma, Grandview, Dalite, Korea,…

MÀN CHIẾU ĐIỆN (P60TS) 84\”, kích thước: 1.52 x 1.52m

Độ phủ bì: L=2,05m A=2,08m W-H=1,78m B1-B2=3cm B3=7cm

MÀN CHIẾU ĐIỆN (P70TS) 100\’\’, kích thước: 1.80 x 1.80m

Độ phủ bì: L=2,05m A=2,08m W-H=1,78m B1-B2=3cm B3=7cm

MÀN CHIẾU ĐIỆN 120\’\’, kích thước: 2.13 x 2.13m

Độ phủ bì: độ phủ bì L=2,39m, A=3,43m, W-H=2,13m, B1-B2=3cm, B3=7cm

MÀN CHIẾU ĐIỆN 120\’\’, kích thước: 2.44 x 1.83 m

Độ phủ bì: ~ 2,72m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW96TS) 136\’\’, kích thước: 2.44 x 2.44m

Độ phủ bì: L=2,64m A=3,54 W-H= 2,44m B1-B2=3cm B3=7cm

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW150TS) 150\’\’, kích thước: 3.05 x 2.29m

Độ phủ bì: L= 3,39m A= W-H= 3,05m -2,29m B1-B2=3cm B3=7cm

MÀN CHIẾU ĐIỆN (P170ES ) 170\”, kích thước: 3.05 x 3.05m

Độ phủ bì: L=3,39m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (P180ES)180\” , kích thước: 3.6 x 2.7m

Độ phủ bì: L=4,07m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW200ES)200\”, kích thước: 4.06 x 3.05 m

Độ phủ bì: ~ 4,3m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW250ES) 250\”, kích thước: 5.08 x 3.81 m
Độ phủ bì: 5,6m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW300ES)300\”, kích thước: 6.10 x 4,57 m

Độ phủ bì: L=6,89m

MÀN CHIẾU ĐIỆN (PW400ES)400\”, kích thước: 8.00×6.00 m