New
_1416453222_3043

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

» Hổ trợ 8 FXO, 2 FXS.

» Hỗ trợ 200 người dùng và 60 cuộc gọi đồng thời

»  2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN)

»  Tích hợp PSTN, analog phone/FAX  & không giới hạn SIP Trunk
» Tích 2 hợp phòng họp
» Hổ trợ và lưu trử  voicemail-to-email và fax-to-email
» Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv…
» Hổ trợ nhiều tính năng, call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold, branch office system peerinự
» Web quản lý riêng của từng Acount.

Danh mục: