• Máy chấm công TECO BIO 100

    Ưu điểm:
    + Kết hợp sử dụng dấu vân tay & thẻ cảm ứng + hình chụp
    + Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
    + Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp… được xuất ra file Excel để tính lương…

The message will be closed after 20 s