• Thiết bị router DrayTek Vigor 2960

    Thiết bị router DrayTek Vigor 2960

    – Thiết bị router DrayTek Vigor V2960 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn (<200 người). – Phù hợp cho các văn phòng, chi nhánh văn phòng công ty là điểm trung tâm (Hub) kết nối VPN. – Phù hợp cho các công ty yêu cầu nhiều kết nối VPN ổn định cho người dùng từ xa truy cập tài nguyên ở công ty. – Hỗ trợ cân bằng tải, backup đường truyền.

The message will be closed after 20 s