• Thiết bị tiếp sóng điện thoại camera Panasonic VL – FAN1 ( chuyên dụng cho bộ VL-SW251 )

    Thiết bị tiếp sóng điện thoại camera Panasonic VL – FAN1 ( chuyên dụng cho bộ VL-SW251 )

    – Dễ dàng lắp đặt và bào trì.

    – Bộ sản phẩm gồm : máy chính và adaptor.

The message will be closed after 20 s