• CARD ĐIỆN THOẠI KX-TE82461

  KX-TE82461 :
  – Card điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 4 cửa

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82474

  KX-TE82474 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TES824.
 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82480


  KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 02 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
  KX-TES824.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82483

  KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp 03 trung kế – 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
  KX-TES824.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82491

  KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82493

  KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.”

 • CARD NÂNG CẤP KX-TE82494

  KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.”

 • CARD VOICE MAIL KX-TE82492

  KX-TE82492 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
  – Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.

 • ĐIỆN THOẠI CỬA KX-TE30865

  KX-TE30865 :
  – Điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.

 • Tổng đài KX-TES824

  Tổng đài KX-TES824 : (Xuất xứ Việt Nam)
  – Dung lượng 03 trung kế – 08 máy nhánh.
  – Nâng cấp tối đa 08 trung kế – 24 máy nhánh.
  – Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491).
  – Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).
The message will be closed after 20 s